Skupina TPV

Skupina TPV povezuje pravno samostojne gospodarske družbe z namenom, da organizirajo skupne gospodarske cilje. Povezava med družbami temelji na podlagi lastniških deležev obvladujoče družbe v odvisnih družbah, ki delujejo po načelih kapitalskega oziroma dejanskega koncerna.

Povezane družbe v Skupini TPV

OBVLADUJOČA DRUŽBA:

TPV Group

TPV Group, naložbe in inženiring d.o.o., krajše TPV Group d.o.o.

Dejavnosti: upravljanje z naložbami, financami in strategijami, investicijski inženiring, oskrba z energenti ter komuniciranje.

ODVISNE DRUŽBE:

TPV AUTOMOTIVE

TPV AUTOMOTIVE, tovarna avtomobilskih komponent d.o.o., krajše TPV AUTOMOTIVE d.o.o.

Dejavnosti: razvoj, proizvodnja in trženje avtomobilskih sestavnih delov ter storitev

TPV AVTO

TPV AVTO Podjetje za trženje in vzdrževanje vozil d.o.o., krajše TPV AVTO d.o.o.

Dejavnosti: prodaja in servisiranje osebnih avtomobilov ter predelave vozil po zahtevah naročnika;

TPV PRIKOLICE

TPV PRIKOLICE, Tovarna prikolic d.o.o., krajše TPV PRIKOLICE d.o.o.

Dejavnosti: razvoj, proizvodnja in trženje lahkih tovornih prikolic.

Odvisne družbe TPV AUTOMOTIVE d.o.o. v 100% lastništvu

TPV Automotive Serbia d.o.o., Srbija

Shenyang TPV avtomobilski deli d.o.o., Kitajska

Podatki o obvladujoči družbi

Firma:TPV Group, naložbe in inžiniring d.o.o., krajše TPV Group d.o.o.
Sedež:Novo mesto
Naslov:Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, Slovenija
Osnovna dejavnost:70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje
Davčna številka:90151712
Matična številka:2251213
Osnovni kapital:3.705.668,00 EUR
Družbeniki družbe:Vladimir Gregor Bahč, Zvone Nosan, Mojca Nosan
Direktor:Mag. Marko Gorjup