TPV AUTOMOTIVE je postal AMBASADOR »zelenega, ustvarjalnega in pametnega« gospodarstva Slovenije!

26.4.2021

Skrb za okolje je ena naših največjih prioritet, zato z veseljem sporočamo, da je SPIRIT Slovenija družbo TPV Automotive izbral za ambasadorja nacionalne komunikacijske kampanje »I FEEL SLOVENIA. Green. creative. smart.«.

Kampanja je namenjena celoviti in enotni promociji slovenskega gospodarstva na globalnem konkurenčnem trgu in želi pripomoči k dvigu prepoznavnosti Slovenije kot tehnološko razvite, kreativno naravnane in zelene države, gradnji njene pozitivne podobe, promociji stabilnega in naprednega poslovnega okolja ter promociji vpeljanih trajnostnih vidikov v poslovanju, zelenih, inovativnih in pametnih rešitev, ki so jih razvila slovenska podjetja.

Trajnostne rešitve oziroma trajnostno naravnani izdelki izražajo okoljsko, družbeno in širšo gospodarsko odgovornost, zmanjšujejo ali omejujejo negativne vplive na podnebne spremembe ter izkazujejo napredek socialnega in gospodarskega razvoja. Podjetja s temi rešitvami prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja.

Družino ambasadorjev sestavlja skupina slovenskih podjetij, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno.

Green. Creative. Smart. Vsaka izmed posameznih komponent komunikacijske kampanje izraža lastnost oz. področje slovenskega gospodarstva, ki jih konsistentno komuniciramo: Green (skrb gospodarstva za naravno in družbeno okolje), Creative (ustvarjanje dodane vrednosti v gospodarstvu s pomočjo človeškega talenta) in Smart (doseganje konkurenčne prednosti gospodarstva s pomočjo učinkovitih poslovnih rešitev).

TPV-jevci tako ponovno dokazujemo, da smo Green, Creative & Smart!