Vladimir Gregor Bahč je častni občan občine Brežice

28.10.2020

Na 14. seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki potrdili predlog kandidatov za oktobrske nagrade, priznanja občine in razglasitev častnega občana, ki ga je na podlagi prejetih vlog pripravila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Zelo nas veseli, da je naziv častnega občana občine Brežice, ki so ga nazadnje podelili pred tremi leti, letos prejel Vladimir Gregor Bahč, predsednik nadzornega sveta TPV GROUP. Kot edini kandidat je bil v zahvalo in priznanje za izjemen prispevek pri razvoju gospodarstva v občini Brežice predlagan s strani župana občine Brežice Ivana Molana.


Komisija je v svoji utemeljitvi zapisala:

»Vladimir Gregor Bahč je v okviru svojega delovanja in uspešnega vodenja podjetja TPV oplemenitil in trajno zaznamoval razvoj gospodarstva v občini Brežice. Podjetje je s svojim dolgoletnim gospodarskim uspehom pomemben in zanesljiv zaposlovalec več kot 200 občanom ter kot tak eden od temeljev stabilnosti v lokalni skupnosti.  Vizija razvoja podjetja Vladimirja Gregorja Bahča se je v zadnjih letih še tesneje prepletla z razvojem občine, ko je bila sprejeta odločitev, da bo širitev podjetja potekala na območju poslovne enote v Šentlenartu kot tudi na območju Industrijske poslovne cone Brezina. Degradirane objekte propadlih podjetij je TPV uredil in nadgradil ter povezal v dodatne poslovne enote z visokotehnološko opremo, sodobnimi avtomatiziranimi poslovnimi procesi v skladu s smernicami razvoja »industrija 4.0«. Najsodobnejša tehnologija v občini ohranja in ustvarja visoko kvalificirana delovna mesta za strokovnjake na področju tehnologij, robotike in avtomatizacije. Z večmilijonsko strateško investicijo na ravni države TPV v Brežicah utrjuje tradicionalno dobro sodeluje z lokalnim okoljem, kjer že 30 oz. 60 let (predhodnica – nekdanje podjetje IMV) predstavlja pomemben delež gospodarstva. Umestitev dodatnih proizvodnih kapacitet podjetja v industrijsko cono potrjuje tudi povezovalno vlogo podjetja, usmeritev v razvoj in prepoznavnost na globalnem trgu avtomobilske industrije pa dokazuje trajnostno usmeritev podjetja. TPV je močno vpet v lokalno in širše okolje preko aktivnega prispevka in partnerskega sodelovanja z raziskovalnimi, športnimi, humanitarnimi in kulturnimi institucijami ter društvi. Posebno povezanost z lokalnim okoljem Vladimir Gregor Bahč izkazuje tudi z opravljanjem dolžnosti starešine Lovske družine Artiče.«


Velja poudariti, da je Občina Brežice naziv častnega občana oz. občanke od leta 1983 do letos podelila zgolj 14 zaslužnim osebam. Poleg Vladimirja Gregorja Bahča so ta naziv so prejeli npr. tudi jezikoslovec dr. Jože Toporišič, olimpionik Primož Kozmus, prof. dr. Tatjana Avšič …


Vladimir Gregor Bahč je tako častni občan kar dveh slovenskih občin. Ta naziv mu je namreč podelila tudi Občina Metlika že leta 2012.


Poleg naziva častni občan je občina Brežice z oktobrsko nagrado nagradila tudi nekatere izjemne posameznike, ki so se v preteklem letu posebej odlikovali. To so fotograf Branko Brečko, poveljnik Gasilske zveze Brežice Darko Leskovec in kmetovalec po biološko-dinamični metodi Zvone Černelič, letošnji zmagovalec na evropskem natečaju »Rural Inspiration Awards 2020«. Občinsko priznanje za leto 2020 so prejele tudi organizacije: Jamarski klub Brežice, Društvo diabetikov Posavje Brežice in Košarkarski klub Brežice.


Vladimirju Gregorju Bahču iskreno čestitamo za prejeti naziv!